Volkswagen triệu hồi Tiguan 2018-2021 vì bộ phận cánh đuôi có thể bị rụng
Toyota triệu hồi 460.000 ô tô vì lỗi phần mềm, có cả xe sang Lexus
TIÊU ĐIỂM