Nghiên cứu: Xe điện thực sự chống biến đổi khí hậu tốt hơn xe chạy bằng xăng, dầu
Bán tải điện đình đám lúc ra mắt Tesla Cybertruck “có thể thất bại”