MotoGP 2020: Cờ đỏ lại xuất hiện và chiến thắng đầu tay cho Oliveira