Khi nào các lái xe cần nhường đường?

Khi nào các lái xe cần nhường đường?

Khi tham gia giao thông, không ít trường hợp các lái xe cần chủ động nhường đường cho các phương tiện khác. Vậy khi nào cần nhường đường và mức phạt với việc không nhường đường khi tham gia giao thông là bao nhiêu?
0
TIÊU ĐIỂM