Trước 31/7 chưa hoàn thành thu phí tự động không dừng sẽ xử lý nghiêm
Hà Nội: 2.688 xe ô tô kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu do vi phạm tốc độ