VinFast VF 8 và VF 9 tại Việt Nam lập kỷ lục đơn đặt hàng mỗi giờ
VinFast dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022, chỉ phát triển xe điện
TIÊU ĐIỂM
Xe điện hay xe xăng dễ bốc cháy hơn?

Xe điện hay xe xăng dễ bốc cháy hơn?

Xe ô tô chạy bằng điện hay xe ô tô chạy bằng xăng dễ bắt cháy hơn? Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra, đặc biệt trong kỷ nguyên xe điện đang lên ...