BÁO GIÁ QUẢNG CÁO HIỂN THỊ TRÊN PHIÊN BẢN PC

Áp dụng từ ngày 1/7/2020

BACKGROUND TRANG CHỦ

AutoMotor.vn

Platform Vị trí Kích thước
(px)
Format Đơn giá
(VNĐ/tuần)
Cơ chế Demo
PC Premium Background 2000×1080 Mp4, html5 30.000.000 Chia sẻ 3 View
Left Wide SkyScraper 160x600 Mp4, jpg, html5 15.000.000 Chia sẻ 3 View
Premium Background 160x600 Mp4, jpg, html5 15.000.000 Chia sẻ 3 View

Giá các vị trí tại trang chuyên mục hoặc trang bài viết được tính bằng 70% trang chủ.

Giá các vị trí book thêm được tính bằng 50% giá niêm yết của vị trí đó.

TRANG CHỦ

AutoMotor.vn

Platform Vị trí Kích thước
(px)
Format Đơn giá
(VNĐ/tuần)
Cơ chế Demo
PC Top Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 15.000.000 Chia sẻ 3 View
Middle LeaderBoard 728x90 Mp4, html5, jpg 10.000.000 Chia sẻ 3 View
Middle Half-Page 300x600 Mp4, html5, jpg 10.000.000 Chia sẻ 3 View
Bottom Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 8.000.000 Chia sẻ 3 View
Bottom LeaderBoard (Sticky) 728x90 Mp4, html5, jpg 6.000.000 Chia sẻ 3 View
Ballon Square (Sticky) 250x250 Mp4, html5, jpg 6.000.000 Chia sẻ 3 View
Data Logo 1   Mp4, html5, jpg 10.000.000 Chia sẻ 3  
Data Logo 2&3   Mp4, html5, jpg 8.000.000 Chia sẻ 3  

TRANG CHUYÊN MỤC

AutoMotor.vn

Platform Vị trí Kích thước
(px)
Format Đơn giá
(VNĐ/tuần)
Cơ chế Demo
PC Top Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 8.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Top Rectangle 300x250 Mp4, html5, jpg 6.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Rectangle 1 300x250 Mp4, html5, jpg 5.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Rectangle 2 300x250 Mp4, html5, jpg 5.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Half-Page 970x250 Mp4, html5, jpg 5.000.000 Chia sẻ 3 View
Bottom Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 5.000.000 Chia sẻ 3 View

TRANG BÀI VIẾT

AutoMotor.vn

Platform Vị trí Kích thước
(px)
Format Đơn giá
(VNĐ/tuần)
Cơ chế Demo
PC Top Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 7.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Top Rectangle 300x250 Mp4, html5, jpg 5.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Rectangle 1 300x250 Mp4, html5, jpg 4.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Rectangle 2 300x250 Mp4, html5, jpg 4.000.000 Chia sẻ 3 View
Right Column Middle Half-Page 970x250 Mp4, html5, jpg 4.000.000 Chia sẻ 3 View
Bottom Billboard 970x250 Mp4, html5, jpg 4.000.000 Chia sẻ 3 View

QUY ĐỊNH CHUNG

Áp dụng từ ngày 1/7/2020

Vị trí Logo Data áp dụng thông tất cả các trang.

Banner trang chuyên mục áp dụng full tất cả chuyên mục.

Thêm 30% giá với Rich Media.

Khách hàng đặt từ 2 banner trở lên, giá của banner tiếp theo (thấp hơn) được tính bằng 50% giá niêm yết của vị trí đặt thêm.

Thêm 70% giá đối với trường hợp book vị trí độc quyền (chia sẻ 1).

Giảm 30% giá đối với banner đặt từ 4 tuần trở lên.

Video *.mp4 mặc định sound off.

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

Nội dụng quảng cáo phải tuân thủ quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của AutoMotor.vn

Automotor.vn