Honda, KTM, Piaggio và Yamaha hình thành liên minh sản pin xe điện có thể thay thế
TIÊU ĐIỂM