Loại ô tô nào được miễn kiểm tra khí thải từ năm 2021?

Minh Long

Từ ngày 15/2/2021, theo quy định mới chính thức có hiệu lực, một số xe sản xuất, lắp ráp trong nước được miễn kiểm tra khí thải.

Ngày 23/12/2020, Bộ GTVT có Thông tư 33/2020/TT-BGTVT ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Thông tư 33/2020/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.
Thông tư 33/2020/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Theo đó, miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới với một số trường hợp như sau:

Các xe đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) trước ngày 15/02/2021;

Các xe đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu) trước ngày 15/02/2021;

Các xe được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) sau ngày 15/02/2021 trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểu loại tương ứng đã được cấp trước ngày 15/02/2021 nhưng còn hiệu lực;

Các kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 15/02/2021;

Kiểu loại xe mới thực hiện chứng nhận từ xe cơ sở nêu tại các điều kể trên.

Tin mới

Mẹo lái xe mùa hè tiết kiệm nhiên liệu

Mẹo lái xe mùa hè tiết kiệm nhiên liệu

Nguyên nhân số một làm giảm khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong thời tiết nắng nóng là do điều hòa không khí trong xe của bạn. Với nhiệt độ nóng nực trong ...