Sắp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định xe cơ giới mới

Nam Nguyễn

Bộ GTVT sắp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định xe cơ giới (ATKT & BVMT) để làm cơ sở xây dựng và phê duyệt giá dịch vụ đăng kiểm ô tô mới trong thời gian tới.

Sắp ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định xe cơ giới mới - Ảnh 1

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Bộ Tài chính, Công thương, Sở GTVT và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước đề nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư của Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới (định mức) quy định mức hao phí cần thiết về nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, dụng cụ lao động để hoàn thành công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Định mức được xác định trên cơ sở các quy định về kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới, chưa bao gồm hao phí vật liệu Phôi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Dự thảo Thông tư thống nhất xây dựng mới 13 định mức, bao gồm các định mức: lập hồ sơ phương tiện miễn kiểm định lần đầu; in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định và 13 định mức về kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới tương ứng với 13 loại phương tiện trong quy định về chu kỳ kiểm định xe cơ giới hiện nay.

13 loại phương tiện này gồm: Xe ô tô tải, xe ô tô tải chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc có từ 5 trục trở lên; xe quá khổ quá tải; Xe ô tô tải, xe ô tô tải chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc có 4 trục; Xe ô tô tải, xe ô tô tải chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc có 3 trục; Xe ô tô tải, xe ô tô tải chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng có 2 trục và có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 4000kg trở lên; Xe ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ-moóc có 2 trục; Xe ô tô tải, xe ô tô tải chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng có 2 trục và có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 4000kg;

Rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc có từ 3 trục trở lên; Rơ-moóc có 2 trục và sơ-mi rơ-moóc có đến 2 trục;

Xe ô tô chở người trên 40 người; xe ô tô chở người chuyên dùng; Xe ô tô chở người từ 25 người đến 40 người; xe ô tô chở người chuyên dùng cùng kiểu loại với xe chở người có số người cho phép chở lớn nhất từ 16 người trở xuống; Xe ô tô chở người từ 10 người đến 24 người; Xe ô tô chở người dưới 10 người; Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Đối với xe chở người cải tạo thành xe chở ít người hơn, dự thảo Thông tư quy định sẽ được tính định mức theo xe có số người cho phép chở lớn nhất.

Sau khi Bộ GTVT ban hành liên tiếp hai Thông tư 02/2023 và 08/2023 trong đó quy định miễn kiểm định đối với phương tiện đăng ký lần đầu, giãn chu kỳ đăng kiểm đối với một số phương tiện, tự động gia hạn đăng kiểm cho xe không kinh doanh vận tải dưới 10 chỗ ngồi, đã tác động tới khối lượng công việc và doanh thu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước hiện nay chỉ đạt 60-70% so với trước.

Đặc biệt, hiện giá dịch vụ kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới đã 10 năm chưa có sự thay đổi, dù nhiều yếu tố cấu thành nên giá dịch vụ kiểm định đã biến đổi rất nhiều.

Theo quy định tại Luật Giá số 16/2023/QH15 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), Bộ GTVT là đơn vị có trách nhiệm ban hành các Thông tư quy định giá tối đa cho dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải các lĩnh vực thay thế các Thông tư về giá dịch vụ kiểm định hiện nay (do Bộ Tài chính ban hành). Trong khi đó, thời gian vừa qua, các định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải chưa được xây dựng và ban hành đầy đủ đã gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng phương án giá đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Chính vì vậy, việc Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành, làm cơ sở xây dựng và ban hành Thông tư quy định giá tối đa cho dịch vụ kiểm định xe cơ giới là rất cần thiết.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có Tờ trình Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức từ 30.000 - 220.000 đồng tùy theo loại xe, trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường. Đáng chú ý thông tin được nhiều người quan tâm đó là ô tô con dưới 10 chỗ có thể tăng thêm 90.000 đồng.

Cục Đăng kiểm cho biết, đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm xe gửi về. Qua rà soát loại bỏ 25 phương án giá kê khai chi phí quá cao so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỉ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao (20%). Cục Đăng kiểm lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm làm cơ sở lập phương án đề xuất Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm trong vòng một năm. Mức giá được căn cứ vào cách tính giá từ xe dưới 10 chỗ sau đó được quy đổi giữa các nhóm xe. Cách tính căn cứ mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và 10% thuế VAT giá thành cộng lợi nhuận dự kiến.

Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết năm 2023, trước tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản về việc dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải gửi Bộ Giao thông Vận tải.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành.

Đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, sau đó Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành trong trường hợp cần thiết.

Ngày 5/4/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Vụ Tài chính chủ trì cuộc họp mời Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Cục Đăng kiểm Việt Nam trao đổi về đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải.

Sau cuộc họp, đã thống nhất yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các đơn vị đăng kiểm, và xây dựng phương án giá, đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện xe cơ giới theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại cuộc họp với đại diện Cục Quản lý giá.

Tháng 5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, tại Kết luận của Phó Thủ tướng ban hành ngày 8/5 đã phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường (phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm có ý kiến về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải để Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Vneconomy

Tin mới

Giảm phí trước bạ: Cứu cánh cho thị trường ô tô trong nước đang ảm đạm?

Giảm phí trước bạ: Cứu cánh cho thị trường ô tô trong nước đang ảm đạm?

Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu lao dốc và ảm đạm dù vừa vượt mốc thị trường nhỏ vào cuối năm 2022. Để kích cầu, nhiều hãng ô tô tại Việt Nam liên tục tung ra những hình thức khuyến mại, ưu đãi lớn. Tuy nhiên, mọi cố gắng dường như chưa đủ sức để giúp doanh số bán hàng của thị trường tăng trưởng trở lại như kì vọng.
Hyundai Kona 2023 lộ diện với thiết kế “lột xác”

Hyundai Kona 2023 lộ diện với thiết kế “lột xác”

Hyundai Kona đã ra mắt lần đầu tiên cách đây hơn nửa thập kỷ vào năm 2017 và được nâng cấp vào năm 2020. Trước khi năm 2022 sắp kết thúc, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc hiện đang mang đến cái nhìn đầu tiên về Kona thế hệ thứ hai, mẫu xe nhận được sự thay đổi triệt để.
Diễn biến trái chiều thị trường ô tô Việt dịp cuối năm

Diễn biến trái chiều thị trường ô tô Việt dịp cuối năm

Cận Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, các hãng xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu tại Việt Nam đang “chạy đua” triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu. Mặc dù vậy, vẫn có những hãng xe đi ngược số đông vì nhiều lý do.