tesla

Volkswagen sẽ bắt kịp Tesla như thế nào?

Volkswagen sẽ bắt kịp Tesla như thế nào?

Khi Tesla bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Đức vào tháng này, Volkswagen vẫn còn vài tuần nữa mới hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ...