Model 3

Cổ phiếu Tesla tăng 20% nhờ ... Panasonic

Cổ phiếu Tesla tăng 20% nhờ ... Panasonic

Giá cổ phiếu Tesla tăng 20% ngày thứ Hai (3/2), đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ 2013, nhờ con số lợi nhuận khả quan từ Panasonic và một báo cáo cho rằng ...