mg zs

5 mẫu xe hot sắp về Việt Nam trong tháng 7

5 mẫu xe hot sắp về Việt Nam trong tháng 7

MG HS và MG ZS cùng với Honda CR-V 2020 đã được chốt ngày ra mắt trong tháng 7. Ngoài ra, một số mẫu xe khác dự đoán cũng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam ...