Lexus GX 460 2021

Lexus GX 460 cập nhật phiên bản mới 2021

Lexus GX 460 cập nhật phiên bản mới 2021

Do là phiên bản cập nhật nhẹ, nên Lexus GX 460 2021 mới chỉ tập trung vào nâng cấp một số option và vẫn giữ nguyên thiết kế cũng như hệ thống động cơ.