lệ phí trước bạ

Giá lăn bánh các mẫu xe hạng A từ 1/1/2021

Giá lăn bánh các mẫu xe hạng A từ 1/1/2021

Từ ngày 1/1/2021, lệ phí trước bạ các mẫu xe ô tô đều “công bằng” như nhau, vì vậy, giá lăn bánh của các mẫu xe lắp ráp có sự thay đổi so với năm 2020.