kia stinger

Kia sắp sửa khai tử một mẫu xe

Kia sắp sửa khai tử một mẫu xe

Nhà máy sản xuất mẫu xe Kia Stinger sẽ ngừng sản xuất mẫu xe này và được điều chỉnh để sản xuất các mẫu xe điện, xe hybrid của Kia.