honda crv

Honda CR-V giảm 160 triệu đồng

Honda CR-V giảm 160 triệu đồng

Với mức giá niêm yết thấp nhất từ 998 triệu đồng, mẫu xe đang được đại lý ưu đãi 160 triệu đồng, trong đó khoảng 100 triệu đồng là trừ trực tiếp bằng tiền ...