elon musk

Elon Musk tái nhiễm Covid-19

Elon Musk tái nhiễm Covid-19

Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla, vừa thông báo trên Twitter vào ngày hôm qua (28/3) rằng ông đã tái nhiễm Covid-19.