Toyota

Toyota là hãng bán nhiều xe nhất tại Mỹ

Toyota là hãng bán nhiều xe nhất tại Mỹ

Vượt qua General Motors và có thể là cả Ford, hãng xe Nhật bán được nhiều xe nhất ngay trên quê hương của GM và Ford. Chiến lược quản lý hàng tồn kho và ...